Úvodní strana
developed by Michal Kandr

Novinky

Celková rekonstrukce střelnice

6. 9. 2007

V letošním roce došlo k celkové rekonstrukci areálu střelnice,kterou vydatně podpořili členové klubu AVZO velkým počtem brigádnických hodin.Na jaře jsme začali kácením starých a suchých stromů, které okrožovaly provoz střelnice a vysadili jsme nespočet smrčků a boroviček.Poté přišly na řadu zastaralé clony,došlo k jejich zbourání a nahrazení novýmí sklápěcími. Jednotlivá střeliště byla zakryta ve spodní části dřevem a tím jsou prostory  v době mimo provoz zcela uzavřeny a je tak zabráněno navátí spadaného listí nebo sněhu.

Po těchto zásadních opravách byl soudním znalcem v oboru balistiky vypracován  dodatek k provoznímu řádu střelnice a ten byl schválen PČR HB. 

Na základě tohoto dodatku je možné dnes na střelnici použít krátké kulové zbraně až do ráže 45 Casul, rovněž je možné nastřelování kulovnic, střelba z kulovnice CZ 858 Tactical,perkusní zbraně bez omezení a je možné střílet policejní parcour s pohyblivou palebnou čarou.

Další velkou akcí byla výměna střechy nad provozní částí střelnice.Stará krytina byla vyměněna za novou plechovou krásně zelenou střechu.Pak následovala likvidace záchytných dřevěných valů,srovnání terénu a v neposlední řadě i srovnání hlavního valu.

Po úklidu střeliště přišel na řadu prostor za palební čarou, kde jsme provedli výměnu dřevěných výplní za skleněná, čímž se podstatně zvýšila intenzita světla na palebné čáře.

Poslední box byl zasklen , tím došlo k úplnému uzavření střelnice a zároveň vzniklo i pěkné zákoutí na posezení.

poslední akcí v roce 2007 bylo zateplení stropu orsilem po celé ploše o síle 20cm.

viz fotogalerii

Obrázek 1

Obrázek 1

Obrázek 1

Obrázek 1

Obrázek 1


Nový Výbor Z.O.AVZO

23. 10. 2004

Dne 23.10.2004 proběhla již několikrát odložená mimořádná členská schůze za dohledu člena smírčí komise pana J.P.Šajna a předsedy krajského kolegia pana J.Zbirovského ,na které byl zvolen nový výbor ZO AVZO 60020 Havlíčkův Brod ve složení :Cimpl Ladislav,Polívková Milada,Rychetský Karel,Rychetský Lukáš,Turek Josef. Kontrolorem ZO byl zvolen Radek Kutlvašr. Na schůzi nového výboru pak byl zvolen předsedou p.Josef Turek.Funkci místopředsedy bude zastávat pan Ladislav Cimpl a funkci hospodářky a jednatelky paní Milada Polívková.

Na základě usnesení členské schůze bude do 30.11.2004 předána starým výborem výboru novému veškerá agenda,objekt a inventář dle seznamu.

příloha foto:nový výbor při svém 1 zasedání

Obrázek 1


<< 1 2 3 4 5